Pracovní nabídky v designu a dalších kreativních oborech:

Vila Tugendhat

Vila manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929–1930, navržená architektem Ludwigem Miesem van der Rohe, je instalovanou památkou moderní architektury. Jako jediná památka moderní architektury v České republice je zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Pracovní nabídky zaměstnavatele

Sociální sítě