Pracovní nabídky v designu a dalších kreativních oborech:

L’Oréal

V centru pozornosti společnosti L'Oréal, do kterého vkládáme veškerou naši energii a know-how více než sto let, stojí kosmetika. Směřujeme všechny naše poznatky a výsledky výzkumu do výrobků, které přinášejí dobrý pocit ženám a mužům, ve vší jejich rozmanitosti, po celém světě.

Pracovní nabídky zaměstnavatele

Sociální sítě